Locuință unifamilială Drumul Malu Roșu

Autor(i):
Eduard Chis
Colaboratori:
Structura : ing. A. Dejan Rizeanu ( CONTRUST GROUP)
Constructor: S.C. SAGEX
Constructor scara : Ovidiu Popan & Vertigo Design
Localizare:
România, București
Indicatori:
RH: S+P+1E / Sd: 380 m2 / Su: 290 m2 / POT: 33% / CUT: 0.54

Comentariul autorului:

1,6180339… ÎN CĂUTAREA LUI PHIDIAS PRIN GRĂDINILE BULGĂREŞTI
Locuință unifamilială S + P + 1E
Drumul Malu Roșu nr. 53-55, sector 3, București
Sconstr. = 208 mp ; Sconstr. desf. = 380 mp ; POT = 33%; CUT = 0.54
Autor: architect Eduard Chiș
Proiectant arhitectură : X-TRA ART
Comandă: “casă cu șarpantă”.
Firesc poate, terenul aflȃndu-se ȋn zona așa ziselor “grădini bulgărești” de pe malul Dȃmboviței, pe locul vechiului sat Dudești – Cioplea.
Tot discutȃnd, i-am prezentat beneficiarului doi maeștri și operele lor: doamna Delavrancea Gibory și domnul Wright - la inceputuri. Am inceput să comunicăm și am optat pentru o soluție ȋn care demersul să se ȋndrepte către o casă structurată pe o formula des abordată de-a lungul timpului, dar care să-și piardă rigiditatea formală printr-o transformare volumetrică, tinzȃnd să se contopească cu cadrul natural ȋn care va trăi și se va deschide.
Astfel, relativa ortogonalitate a zonei principale este contrazisă de planul ei care se raportează și compune față de forma neregulată a terenului, creȃnd astfel și suportul ruperii ortogonalității ȋn a treia dimensiune, inducȃnd transformarea volumului eliberat de canoane și ortogonalitate, de decorațiile și detaliile zonei principale, purificȃndu-se și pregătindu-se să se uneasca cu grădina, cu viitoarea vegetație a spațiului ce o ȋnconjoară, creȃnd o punte ȋntre construit și natural, totul pe suportul dat de “naturile de

zoom in zoom out fit height fit width close panel