Foto

Virgil Pop / Membru juriu secțiunea Arhitectura patrimoniului cultural

Virgil POP este arhitect, diploma la Institutul de arhitectura și sistematizare Ion Mincu din București -1984. Arhitect proiectant în Institute de proiectare județene. Din 1990 secretar al Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice Transilvania Vest (cu numeroase schimbări de titulatura ulterioare). Doctorat in Arhitectură la Institutul de arhitectura si sistematizare Ion Mincu din București-1997. Abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat în Arhitectură la Universitatea Tehnică din Cluj. Cadru didactic la Facultatea de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj din 1990. Titular al cursurilor de Istoria arhitecturii europene și în România, Restaurarea monumentelor. A inițiat introducerea unor lucrări practice de “restaurare urbană” și a unor cursuri opționale privind protejarea patrimoniului.

Studii istorice pentru determinarea zonelor protejate cu valori de patrimoniu construit (studii de fundamentare pentru PUG-uri, Cluj, Gherla și consultant pentru altele).

A publicat peste 50 articole în România și străinătate, colaborator la volume colective.

Cărți publicate: Armenopolis – oraș baroc, 3 ediții, Accent, Cluj, 2002, 2012, și culegerea de texte Istoria conservării, Facultatea de arhitectură, Editura U.T. Press, Cluj, 2002.