ro | en
Foto

Claudiu Runceanu / Membru juriu secțiunea Arhitectura spațiului public și urbanism

Claudiu RUNCEANU este doctor arhitect, specializat în planificare urbană și urban design, în prezent decan al Facultății de Urbanism în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” (UAUIM), București. Activează în calitate de conferențiar în cadrul Departamentului de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială al UAUIM, al cărui director a fost în trecut. Are o experiență de peste 15 ani în educație, cercetare și practică de urbanism, implicându-se în calitate de coordonator sau membru în colective de elaborare în diverse proiecte de cercetare derulate prin UAUIM-CCPEC precum: Studiul de fundamentare privind locuirea, în cadrul proiectului Reactualizare PUG București (2014); Metodologie de analiză și intervenție cu privire la habitatul insalubru (2012-2014); Membru al colectivului de elaborare a proiectului Pact territorial – conținut, cadru și proiect pilot (2014); Lector și îndrumător în cadrul workshopului Erasmus Integrated Planning and Design for Sustainable urban Peripheries in Europe – The Periphery of Brussels, 2014. Principalele domenii de expertiză se referă la locuire, regenerare urbană și dezvoltare urbană.