ro | en
Foto

Aurel Botez / Membru juriu secțiunea Arhitectura patrimoniului cultural

Aurel BOTEZ (n. 1949) a absolvit Institutul Ion Mincu în 1973 și are peste patruzeci de ani de experiență în domeniul patrimoniului construit. Este membru fondator ICOMOS România, inițiator și fondator al Uniunii Naționale a Restauratorilor de Monumente Istorice din România, a fost Președintele Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice (UNRMI), fort membru al Secțiunii tehnice a CNMI.

Premiile și distincțiile obținute includ: Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofițer conferit de Președintele României (2004); 3 premii ale UNRMI pentru proiectele de restaurare ale mănăstirii Mera, capelei Kapri și bisericii fostului schit Bordești: premiul pentru restaurare al Revistei Arhitext (1999); premiul Ștefan Balș al Ministerului Culturii pentru conservarea-restaurarea Bisericii Densuș și a Turnului Clopotniță (2005); premiul Bienalei Naționale de Arhitectură 2012 și premiul special al juriului OAR Filiala Dobrogea 2013 pentru conservarea și reabilitarea Casei Avramide, Tulcea; Premiul al II-lea în cadrul concursului pentru Restaurarea, extinderea și remodelarea funcțională a Hanului Gabroveni București (2010).