Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Regele roşu, sau despre chipurile fulgurante ale oraşului

Autor:
Radu Constantin Sandovici
Localizare:
România
Aceasta imagine nu este un colaj. La mai mult de jumătate de secol de când cele două simboluri care o alcătuiesc au intrat glorios în lume (un Oldsmobile din 1958 şi un geamăn mai modest al Universităţii Lomonosov de la Moscova - Casa Scânteii, terminată în 1956), ca să iasă apoi, eliminate – e drept, în ritmuri diferite -, de prezentul în schimbare accelerată, hazardul însuşi a făcut posibil pentru un moment un nou icon – bizar şi ironic, relatând elocvent despre vacuitatea idealurilor care le-au stat la temelie.

În fotografie, încoronarea unui vis american cu diadema de piatră a unui clişeu sovietic aduce, fals-amiabil, la un loc pentru o clipă cei doi poli de putere ai lumii miezului de secolul XX, într-o alăturare derizorie, sub cerul impasibil al unei alte epoci.

Panou pentru expoziție

Click pe panou pentru a-l vedea la mărimea orginală (se va deschide într-o fereastră nouă)