Ediții: 2023 | 2021 | 2018 | 2016 | 2014 | 2012

Scenografie de eveniment Palatul Cultural din Blaj

Autori:
Silviu Aldea, Cătălin Marius Moga, Camelia Sisak, Tamás Sisak
Colaboratori:
Structura: Miron Scumpu
Proiectie cartata: Ioan Mihai Baba, Alexandra Suciu
Beneficiar:
TransilvaniaFest
Localizare:
România, jud. Alba, Blaj
Indicatori:
Sd: 995 m2
Între 29-31 iulie 2011 la Blaj a avut loc a şaptea ediţie a festivalului itinerant TransilvaniaFest. În cadrul acestui festival, pe lângă evenimentele tradiţionale ale festivalului, organizatorii au ales să se implice într-un subiect cu mult mai dificil: patrimoniul arhitectural aflat într-o avansată stare de degradare prin organizarea unor evenimente în Palatul Cultural din Blaj. După foarte mulţi ani în care acest spaţiu a fost ignorat şi lăsat în ruină, evenimentul a reuşit să îi redea temporar funcţiunea sa de spaţiu de spectacol.
Principala provocare a constituit-o bugetul extrem de redus şi cerinţa ca materialele obţinute prin sponsorizări să poată fi reciclate sau refolosite în totalitate. Întregul proiect a mizat pe contrastul intervenţiei faţă de materialul construit existent: suprafeţele de călcare au fost ridicate şi detaşate de pereţi pentru a dirija şi a oferi parcursuri sigure în exploatare. Lumina perimetrală accentuează senzaţia de separare şi distanţare dintre inserţia temporară şi trecut traumatic.
Zona de acces este destinată expunerii proiectelor participante la concursul de arhitectură. Traseul care leagă zona de expoziţie de platforma în aer liber este dirijat de un podest alb, supraînălţat, incadrat de lumină caldă. Dispuse simetric faţă de axul scenei, două instalaţii cinetice pornesc de la un desen geometric similar pentru a propune experienţe cinetice diferite: o proiecţie cartată iluminează aleatoriu triunghiurile decupate de firele textile adăugând spaţialitate unui volum misterios. Cealaltă instalaţie este dinamizată de gestul uman fără a face apel la mijoace tehnice: prin acţionarea directă a unui pendul luminos, umbrele desenului geometric pulsează deformând imaginea iniţială şi multiplicând-o.
Zona platformei corespunde fostei săli de spectacole, a cărei sarpantă a fost distrusă integral, de incendiul survenit la inceputul anilor 90. Astfel, spaţiul se prezenta ca o curte interioară în care vegetaţia şi-a intrat în drepturi. Platforma centrală a fost gândită ca o suprafată albă abstractă care în extremitatea dinspre turnul scenei se pliază geometric pentru a forma o colină topografică suport al evenimentelor colaterale cinei onorifice: concert cvartet şi piesă de teatru. Un turn cu rol de periscop permite perceperea vegetaţiei din balcon de la nivelul pardoselii şi adaugă verticalitate şi spaţialitate vizibilă intervenţiei. Ansamblul platformă - scenă geometrică - turn constituie un obiect complex introdus prin contrast în ruina sălii de spectacole şi care contaminează prin intermediul luminii albe pardoseala carbonizată şi zidăria existentă. Un nou spaţiu este creat în care cina elegantă se desfăşoară într-o atmosferă de linişte şi deschidere către cer. Proiecţia cartată iluminează sistematic anumite zone ale scenei: portalul, vegetaţia sau fundalul cu aceeaşi tematică a geometriei abstracte şi a luminii albe.

Panouri pentru expoziție

Click pe panouri pentru a le vedea la mărimea orginală (se vor deschide într-o fereastră nouă)