Bienala Națională de Arhitectură ediția a 12-a, 2016: Recuperarea reperelor

București, 12 - 28 octombrie 2016

Bienala Națională de Arhitectură dorește, în ediția a 12-a, să continue reflecția asupra valorilor fundamentale ale ambientului urban sau rural, să ofere ocazia reformulării misiunii arhitecților și urbaniștilor și să accentueze nevoia de afirmare și protejare a valorilor mediului construit.

RECUPERAREA REPERELOR este o temă deschisă, care are la bază un anumit tip de inflație informațională ce conduce la exces, și care reclamă necesitatea unei condensări. În fața avalanșei de informații și de pseudo repere, propunem un moment de respiro, de filtrare și recuperare. Astăzi, în numele progresului și al piețelor comune, se denaturează relații și procese într-o măsură semnificativă, rezultatul fiind un exces, și nu un vid, de repere. Acestui fenomen de excedent i se alătură unul de restrângere, însă nu conține premisa vreunui echilibru. Suntem suprasaturați de informație și ne confruntăm, în arhitectură și urbanism, cu un proces, invaziv, de antropizare teritorială. Ne extindem și înghițim pământul, în timp ce vechi așezări se depopulează și cad în abandon. Nevoia unor sisteme de referință este, poate, mai evidentă ca oricând.

Arhitectura este o expresie a felului în care ne reprezentăm și ne proiectăm, ca societate. Reperele arhitecturii iau forma monumentelor colective, acele construcții, clădiri sau locuri recunoscute de către comunitate. În marile așezări urbane contemporane însă, comunitățile devin din ce în ce mai greu detectabile, ascunse printre aglomerări de oameni fără chip, fără particularități. Anonimatul orașelor secolului al XX-lea a dizolvat treptat noțiunile și experiența comunității, iar în conștiința locuitorilor lor nu mai există sisteme unitare de valori. În ultimii ani mai ales, comunitatea rurală și-a rătăcit, la rândul ei, sensul.

Astfel, RECUPERAREA REPERELOR se traduce într-un demers complex și conștient, pentru asumarea rolul arhitectului și urbanistului față de societate. Îi revine arhitectului contemporan misiunea de promovare a reperelor perene, care particularizează și descurajează reperele efemere/fluide. Acest rol presupune reluarea statutului de analist și formator, de personalitate culturală complexă, care transpune și exprimă caracteristicile, elementele de continuitate și de noutate. Registrul de intervenție al arhitectului, astfel calificat, face să difuzeze noutatea în fundalul cultural specific. În acest context, recuperarea statutului profesional are de depășit percepția de prestator de servicii specializate, pentru a-și (re)câștiga imaginea de personalitate culturală apreciată.

Bienala Națională de Arhitectură 2016 oferă oportunitatea observării unor răspunsuri concrete, a notării unor medieri reușite între societate și oraș, a relaționării fertile între beneficiar și profesionist. Lucrările participante la concursul național de proiecte și evenimentele conexe intenționează să genereze un spațiu de dezbatere, de chestionare complexă și de edificare, discursivă și practică, a habitatului contemporan românesc.

prof.dr.arh. Georgică MITRACHE
comisar al BNA 2016

Membrii juriului și curatorii Bienalei Naționale de Arhitectură București, ediția a XII-a, 2016

a) Secțiunea Arhitectura locuinței

b) Secțiunea Arhitectura dotărilor comunitare și de producție

c) Secțiunea Arhitectura patrimoniului cultural

d) Secțiunea Arhitectura spațiului interior

e) Secțiunea Arhitectura spațiului public și urbanismului

f) Secțiunea Publicații de arhitectură

Calendar preliminar

28 aprilie 2016 Lansarea BNA 2016
25 mai 2016 – 1 iulie 2016 Predare online proiecte
25 iulie 2016 Comunicarea proiectelor selectate
5-16 septembrie 2016 Predare materiale tipărite – toate secțiunile
9-11 octombrie 2016 Jurizare concurs în amplasament
12 octombrie 2016 Conferințe membri juriu
UAUIM: Festivitate de deschidere „Expoziția Concurs Bienala Națională de Arhitectură, ediția a XI-a, București, 2016”
Cuvânt deschidere, salutul organizatorilor, partenerilor, invitaților
Cocktail
Comunicare nominalizări
13 octombrie 2016 Recepție în onoarea premianților oferită de unul dintre parteneri
Gala decernării premiilor BNA 2016
14 octombrie 2016 Prezentare nominalizări și premii BNA 2016 (I)
17 octombrie 2016 Conferință / seminar
Prezentare nominalizări și premii BNA 2016 (II)
18 octombrie 2016 Conferință / seminar
Prezentare nominalizări și premii BNA 2016 (III)
19 octombrie 2016 Conferință / seminar
Prezentare nominalizări și premii BNA 2016 (IV)
20 octombrie 2016 Conferință / seminar
Prezentare nominalizări și premii BNA 2016 (V)
21 octombrie 2016 Conferință / seminar
Prezentare nominalizări și premii BNA 2016 (VI)
24 octombrie 2016 Conferință / seminar
25 octombrie 2016 Conferință / seminar / dezbatere profesională
26 octombrie 2016 Conferință / seminar / dezbatere profesională
27 octombrie 2016 Prezentarea catalogului Expoziției Concurs Bienala Națională de Arhitectură ediția a XI-a, București, 2016
Închidere BNA 2016
28 octombrie 2016 Inaugurarea itinerării naționale a BNA 2016, la Sibiu
7 noiembrie 2016 – 16 decembrie 2016 Itinerarea națională și internațională a expoziției BNA 2016